G-JXSP9WWM3G
top of page

Tranzisyon lojisyèl

Paj sa a pral bay mizajou sou tranzisyon lojisyèl k ap fèt nan Fondasyon an.

Jan nou koumanse

Nou kontan anonse yon chanjman ak gwo amelyorasyon nan platfòm lojisyèl yo itilize nan Community Foundation. Depi 1998 nou itilize lojisyèl ki rele FIMS , ki te itilize pa pifò Fondasyon Kominotè yo. Nan mwa Out 2022 nou te kòmanse yon tranzisyon pou Blackbaud's Raiser's Edge ak Financial Edge , ansanm ak lòt zouti ki soti nan NPact .

Pandan ke rezilta a pral amelyore sèvis pou moun ki gen fon ak pi gwo efikasite pou operasyon CFES, pral gen yon peryòd tranzisyon.


Ki sitiyasyon aktyèl la?

Apati 23 avril, nou envite tout moun ki gen fon pou jwenn aksè nan fon yo sou Entènèt nan https://cfes.spectrumportal.net . Si ou pa resevwa yon imèl ki gen enstriksyon sou konfigirasyon kont ou, tanpri kontakte David Plotts ( dplotts@cfes.org ).

,

,

Dènye mete ajou 4/24/2023

bottom of page