G-JXSP9WWM3G
top of page

Misyon posib

San bi likratif Coaching & Consulting

Pwogram konsiltasyon san bi likratif nou an ofri sèvis ki konekte òganizasyon san bi likratif yo ak solisyon ki fèt sou fason pou ede grandi ak ranfòse òganizasyon yo. Yo ofri sèvis sa yo san bi likratif seleksyone yo gratis atravè sibvansyon CFES.

Nou ofri:

Konsiltasyon pwofesyonèl nan domèn sa yo:

 • Kontablite & Finans

 • Estratejik/Planifikasyon alontèm

 • Gouvènans ak Administrasyon

 • Resous imen

 • Devlopman ak Ranmase Fon

 • Evalyasyon Teknoloji

 • Maketing & Kominikasyon

 • Evalyasyon pwogram ak rezilta yo

 • Divèsite, Ekite, & Enklizyon

 • Antrenè Egzekitif

 • Lòt zòn ka disponib!

Lòt Benefis:

 • Souskripsyon manm Maryland Nonprofits

 • Materyèl edikatif pou sipòte bezwen espesifik kliyan yo

 • Rechèch sibvansyon bay pa ekriven teknik ekspè ak konsiltan sibvansyon

 • Fòmasyon vityèl ak webinars sou tandans ak defi san bi likratif yo mande yo

CareFirst.png
Pwogram ki te posib pa:
CFES Logo-SidexSide - Primary.png
agencyLogo-generic11 (1).png
AdobeStock_373375321 (1)_edited.jpg
bottom of page