G-JXSP9WWM3G
top of page

Finansye &

Responsablite

Envestisman Lajan

Tout lajan ki etabli nan Community Foundation of the Eastern Shore yo jere jan Deklarasyon Règleman Envestisman Konsèy Administrasyon an te apwouve a. Komite Envestisman an sipèvize pwosesis la epi chwazi ak kontwole administratè envestisman yo atravè konsiltan li a, Mason Investment Advisory Services, LLC. Nou bay yon Rapò Envestisman Trimestre bay tout moun ki gen fon ak deklarasyon yo.

bottom of page