G-JXSP9WWM3G
top of page

REYINYON

ITILIZE CHANM

Sant Sipò pou San bi likratif bay espas reyinyon kominotè pou òganizasyon san bi likratif yo, gratis, kòm yon fason pou kontribiye nan efò ansanm nou yo pou konstwi kominote ki pi solid. Nou ankouraje òganizasyon yo pou yo sèvi ak enstalasyon pwofesyonèl nou yo pou òganize reyinyon, seminè, oswa ti konferans.

IMG_8618e.jpg

Sal reyinyon Joseph & Eleanor Mulligan

IMG_8619e.jpg

Sal Konferans Fanmi Hershey

Òganizasyon yo oblije ranpli yon fòm rezèvasyon sou entènèt anba a. Kontakte Katerra Marshall si w gen kesyon. 410-742-9911

,

Règleman Sal reyinyon yo

bottom of page