G-JXSP9WWM3G
top of page

Ede w?

KOMAN NOU KA

Anplwaye nou an

Our Staff

Konsèy Administrasyon

Board of Directors

Komite Fondasyon yo

Committees
Komite Egzekitif

Velda Henry, Prezidan

Dan O'Connell, Vis Prezidan

Dean Lewis, Sekretè

Robin Evans, trezorye

Ed Barber, Manm an jeneral

Allen Brown, Manm an jeneral

Dr Carolyn Johnston, Manm an jeneral

Jim Jones, ansyen Prezidan

Komite Devlopman Byen ak Maketing

Stephanie Willey, Prezidan

Mike Truitt, Vis Prezidan

Ginnie Malone

Martin pwòp

Danyèl O'Connell

Komite Odit

John Stern, Prezidan
Gregory Tawes, Vis Prezidan
Andy Kim
Melody Nelson
Phyllis Mitchell
Lauren Taylor

Komite Prim

Martin Neat, Prezidan
Dr Annette Wallace, Vis Prezidan
James Almand
Gail Foltz
Kathleen McLain
James Morris
Susan Purnell
Jim Thomas
Jeffrey Turner
Barbara Whitehead
Gayle Widdowson

Inisyativ Kominotè

Kathleen McLain, Prezidan

Melody Nelson, Vis Prezidan

Jane Corcoran

Mike Dunn

Doktè Carolyn Johnston

Michael Mathers

Sharon Morris

Doktè George Whitehead

Doktè Julius Zant

Bezwen Kominote

Dr George Whitehead, Prezidan

Doktè Julius Zant, Vis Prezidan

Kelly Brinkley

Jane Corcoran

Karen Lakwa

Kathleen Crossan

Robin Evans

Pat Farina

Michele Hughes

Duke Marshall

Jane mesaje

Janice Perdue

Anthony Sarbanes

Ernest Satchell

Kendall Timmons

Carol Wellinghoff

Sonya Whited

Prim Edikasyon

Doktè Carolyn Johnston, Prezidan
Andy Kim, Vis Prezidan
Allen Brown
Gail Foltz
Kim Gillis
Shelby Gillis
Teresa McCain
Tyrone Mills
Paula Morris
Janice Perdue
Carrie Samis
Anthony Sarbanes
Ernest Satchell
Lauren Taylor
Cathie Thomas
Doktè George Whitehead

Komite Gouvènans

Jim Jones, Prezidan

Velda Henry

Tom Hershey

Jim Thomas

Mike Truitt

Julius Zant

Komite Envestisman

Daniel O'Connell, Prezidan
Dr Ani Mathers, Vis Prezidan
James Bergey, Jr.
Mak Engberg
W. Thomas Hershey
Dean Lewis
Bill McCain
Phyllis Mitchell
Martin pwòp
Jan Phoebus
Jan Stern
Gregory Tawes
Mike Truitt
Diane Turner

Seleksyon Bousdetid

Doktè Julius Zant, Prezidan

Sharone Grant, Vis Prezidan

Kathleen McLain

Jim Morris

Ernie Satchell

BJ Summers

Stephanie Willey

Egzekitif Fon Fanm yo

Susan Purnell, Prezidan

Sydney Tilman, Vis Prezidan

Ginnie Malone, Vis Prezidan manm yo

Gayle Widdowson, nan gwo

BJ Summers, At-Large

bottom of page