G-JXSP9WWM3G
top of page
Wild horses of Assateague Island in Mary

Ki moun nou ye

1,963
GRANTS AWARDED IN FY23

$107 MILYON
NAN SUBVENTION AK BUS DEtid DEPI 1984

$6.1 MILYON
AKÒDYON NAN FY 23

$549K
SCHOLARSHIPS GRANTED IN FY23

500+
LOWER SHORE NON PROFITS SERVE

Ki sa nou fè

Antanke lidè, moun ki fè sibvansyon, ak jeran filantropik, Community Foundation of the Eastern Shore konekte moun ki pran swen kòz ki enpòtan pou byen komen Lower Eastern Shore. Nou se yon 501c3 san bi likratif ki gen yon istwa enspire nan ankouraje inisyativ charitab, epi nou bay plis pase $107 milyon dola nan sibvansyon ak bous detid bay kominote lokal la depi 1984. Nou kolabore ak moun, fanmi, ak biznis yo matche ak enterè charitab yo ak bezwen kominote a. ranfòse òganizasyon san bi likratif lokal yo atravè sibvansyon ak resous yo. Nou konsakre nan amelyore kominote rejyonal nou an epi nou kwè nan pouvwa filantropik la.

What We Do

Rankontre nou

Moun

Business%2520people%2520join%2520hand%25

Ki sa nou kwè nan

MISYON

Enspire filantropi kominotè ak konekte moun ki pran swen kòz ki enpòtan.

VIZYON

Kreye kominote pwospere sou rivaj lès Maryland kote nou ka viv ak pwospere ansanm.

working%20day%20in%20office.%20two%20bus

Finansye &

Responsablite

GAZE PLAN ESTRATEJIK NOU, DEPLÈ IRS, POLITIK, EPI PLIS

Istwa nou an

bottom of page