G-JXSP9WWM3G
top of page

BÒSYON  

KIT PUBLICITE

Felisitasyon pou apwobasyon sibvansyon ou a!

,

Nou kwè travay ou fè a gen sans epi li merite pou yo pataje. Rekonesans piblik nan travay ou ak sibvansyon ou pral ede asire siksè nan pwojè finansman ou a, òganizasyon ou a, ak Fondasyon Kominotè a.

,

Anba a ou pral jwenn resous pou ede ankouraje travay ou epi rekonèt sibvansyon CFES ou a. Gid sa yo gen entansyon ede w pibliye pwogram ou an. Nou la pou ede. Si w gen nenpòt kesyon sou fason pou fè piblikasyon travay ou a oswa pou w rekonèt piblikman sibvansyon w lan, rele nou!

Pataje ak nou

Fondasyon Kominotè a pibliye sibvansyon ak istwa sibvansyon atravè relasyon medya yo, medya sosyal nou yo, ak piblikasyon tankou Bilten Pilòt ak Rapò Anyèl nou an. Nou ankouraje w pataje istwa siksè ak foto enpak pou nou ka ankouraje patenarya sa yo epi selebre enpak w ap kreye a. Pou voye yon foto oswa yon istwa voye yon imèl bay Lauren Zarin (Administratè Pwogram) oswa Victoria Kent (Ofisye Maketing).

,

Tanpri sonje: Nou mande ke lè w soumèt foto oswa istwa ou bay Community Foundation of the Eastern Shore pèmisyon pou repibli oswa pataje byen sa yo. Anvan ou soumèt asire w ke nenpòt moun ki nan foto a ak fotograf la dakò ak sa a tou. Foto yo ta dwe gen gwo rezolisyon, san dwadyè/filigran, epi yo pa twoub. Pifò nouvo telefòn selilè pran imaj kalite siperyè ki ka voye nan rezolisyon konplè.

,

Nou rekonèt ke anpil òganizasyon travay ak popilasyon vilnerab yo, epi kòm sa yo ka gen difikilte pou jenere foto ki ka itilize. Si w twouve w ap lite ak sa a, nou kontan fè lide sou kèk fason kreyatif nou ka kaptire enpak ou - jis mande!

,

Pataje ak lòt moun

Yon sibvansyon nan men CFES oswa fon afilye nou an se yon patenarya. Istwa ou se istwa nou. Lè w pataje ak lòt moun sou sibvansyon ou te resevwa a, ou ede Community Foundation selebre filantropik epi montre donatè yo kijan kado yo ap itilize pou byen. Gen plizyè fason fasil ou ka mete aksan sou sibvansyon ou a - pi ba a se sèlman kèk ide:

,

 • Mete logo CFES ki apwopriye a oswa lyen ki mennen nan cfes.org sou sit entènèt ou a (gade detay sou itilizasyon logo la.)

 • Mete sibvansyon ou a nan yon bilten kap vini, e-blast, oswa piblikasyon.

 • Mete logo CFES la sou siy evènman ou oswa sou flyer ou.

 • Tag CFES nan yon pòs medya sosyal.

 • Mete aksan sou sibvansyon ou ak pwogram ou an nan yon lage laprès.

,

AdobeStock_317863004-e.jpg

rekonèt yon sibvansyon

Sèvi ak non kòrèk ki anba yo (jan sa apwopriye) pou rekonèt sibvansyon ou a:

 • Non konplè: Fondasyon Kominotè Eastern Shore

 • Non Fon Egzanp nan Fondasyon Kominotè Eastern Shore

 • Fon Fanm nan Fondasyon Kominotè nan Eastern Shore oswa Fondasyon Kominotè nan Eastern Shore's Fund

 • Tanpri itilize non konplè nou an sou premye referans. Pou dezyèm referans "The Community Foundation" oswa CFES akseptab. nan menm piblikasyon an oswa entèvyou.

,

Egzanp lang lè w ap fè referans ak sibvansyon ou a:

 • "Pwojè sa a te finanse an pati/pa yon sibvansyon nan Fondasyon Kominotè nan Eastern Shore"

 • "Fondasyon Kominotè nan Eastern Shore te bay finansman pou evènman sa a."

 • "Yon sibvansyon ki soti nan Fondasyon Kominotè nan Eastern Shore's Women's Fund bay..."

 • "Sipò nan pwogram sa a vini Fon Fanmi Egzanp nan Community Foundation of the Eastern Shore."

 • "Egzanp-Òganizasyon an te fèk resevwa yon Sibvansyon Edikasyon/ Sibvansyon Bezwen Kominotè/ elatriye nan Fondasyon Kominotè Eastern Shore."

Sa a se pa yon lis konplè. Èske w pa sèten kijan pou fè referans ak sibvansyon ou a? Jis mande!

tag nou:
medya sosyal

Facebook: CFeasternshore

Instagram: CommunityFoundationES

Twitter: CFESnonprofit

LinkedIn: CommunityFoundationES

Nou ta renmen ede pibliye travay ou a nan mete aksan sou li sou platfòm rezo sosyal nou yo. Si òganizasyon w lan itilize sit rezo sosyal sa yo, fè nou konnen si w renmen oswa suiv CFES. Mansyone nou oswa tag nou, epi nou pral asire w ke nou resipwòk epi fè tout sa nou kapab pou re-afiche enfòmasyon ou pataje sou sibvansyon an.

Logo nou an

CFES Logo-SidexSide - Primary.png

Nou fè logo CFES la disponib fasilman nan yon varyete fòma. Logo yo pa ta dwe chanje epi yo ta dwe itilize yo nan antye, epi yo toujou gwo ase yo ka lizib. Nou ofri diferan fòma koulè pou orijin limyè ak nwa.

 • Pou itilizasyon jeneral, nou rekòmande pou itilize fichye PNG yo, ki ede w evite gen yon "bwat blan" ki antoure logo la.

 • Pou itilizatè ki gen ladrès grafik avanse oswa enprimant pwofesyonèl, nou rekòmande pou itilize dosye vektè EPS yo.

 • Ou pa sèten kisa pou itilize, oswa ou bezwen yon dosye diferan? Kontakte Victoria Kent.

,

Telechaje Logo Files

Kominike pou laprès

Kominike pou laprès se yon bon fason pou jwenn rekonesans pou travay w ap fè nan kominote nou an. Bagay ou dwe konsidere ak nòt pou laprès:

 • Èske ou vle anonse sibvansyon ou a lè ou resevwa li pou premye fwa?

 • Èske li ta pi benefik pou fè yon piblikasyon laprès yon fwa ou ka montre enpak pwogram ou oswa pwojè ou a?

 • Mande tèt ou poukisa sa a merite nouvèl ak kijan li afekte kominote a.

 • Si sibvansyon an se yon evènman espesifik, konsidere mansyone sibvansyon ou a nan yon lage laprès ki anonse evènman an oswa pandan jounen an nan kouvèti laprès.

 • Konsidere ki vizyèl ou ka mete ak yon lage laprès. Èske ou ka mete foto enpak oswa yon prezantasyon chèk ansanm ak lage ou a?

 • Sible medya yo ki baze sou kiyès pwojè w la oswa òganizasyon w ap sèvi. Kòm yon rejyon ki pi piti, medya yo souvan akeyi ou prezante tèt ou!

AdobeStock_280944118.jpeg

zouti ak modèl

Egzanp Press Release

CFES Press Kit (pou medya)

CFES Logo

CFES Boilerplate

Canva.com

NPtechforgood.com

,

AdobeStock_190726543.jpeg
bottom of page