G-JXSP9WWM3G
top of page

Prim Anyèl

Fondasyon Kominotè Eastern Shore bay twa prim chak ane. Prim sa yo onore òganizasyon san bi likratif, volontè, ak imanitè distenge nan kominote Lower Shore. Nou aksepte nominasyon jiska 31 Out chak ane pou prim sa yo:

Prim Richard A. Henson pou Ekselans san bi likratif

An 1989 Community Foundation of the Eastern Shore te etabli Prim Richard A. Henson pou Ekselans san bi likratif kòm rekonesans pwofon patisipasyon Mesye Henson nan, ak angajman pou bezwen kominote a, ak kontribisyon li nan kominote nou an.

,

Yo ka prezante prim lan chak ane bay yon òganizasyon san bi likratif, nan rejyon twa konte a, ki te aplike yon pwogram oswa yon pwojè ki te fè yon kontribisyon eksepsyonèl nan byennèt rezidan Lower Eastern Shore. Kandida pou Prim la ta dwe, sitou, atravè aksyon yo, montre lespri ekselans, ki te ranpli lavi Richard A. Henson.

,

Kòmanse Fòm Nominasyon

Frank H. Morris

Prim imanitè

Fondasyon Kominotè nan Eastern Shore te etabli Frank H. Morris Imanitè Award pou rekonèt devouman Frank Morris pandan tout lavi a nan ideyal imanitè yo epi pou perpétuer estanda etik, moral, ak pwofesyonèl ak devosyon pou valè imen, ki reprezante lavi li.

,

Yo ka prezante prim Frank H. Morris pou Imanitè a chak ane bay yon moun ki te fè kontribisyon eksepsyonèl, soutni, ak dezenterese nan anrichisman kominote a, epi ki gen lide vital ak sakrifis pèsonèl ki montre ideyal sèvis bay kominote nou an, ki se lavi Frank Morris. reprezante.

,

Kòmanse Fòm Nominasyon

Mary Gladys Jones

Volunteer of the Year Award

Community Foundation of the Eastern Shore ankouraje sitwayen yo pou yo ede satisfè bezwen kominote yo atravè sèvis ak volontè. Nou felisite epi rekonèt reyalizasyon, sakrifis, siksè, ak angajman anpil volontè k ap sèvi nan zòn Tri-County yo epi atravè pwosesis nominasyon sa a pral chèche moun ki montre lespri volontè yo.

,

Yo pral prezante prim Mary Gladys Jones pou Volontè pou Ane a chak ane bay yon moun ki te fè kontribisyon eksepsyonèl, soutni, ak dezenterese nan sèvis kominotè.

,

Kòmanse Fòm Nominasyon

DSC_5829 - edited
IMG_1192
DSC_5836 - edited
DSC_5825 - edited
DSC_5819 Edited
IMG_9973-2
DSC_5789-2_edited
bottom of page