G-JXSP9WWM3G
top of page
AdobeStock_203503260_edited.jpg

Lower Shore
Somè san bi likratif

La

25 ak 26 avril | Salisbury, MD

Espas pou gratis men yo mande pas pou envite. | Yo ankouraje covoiturage!

Prezantatè

imaj.png

Maureen Cody | Avery Hall | Asirans ki pa Peye Pièges pou Evite

Maureen Cody se Vis Prezidan Devlopman Egzekitif Nouvo Kont nan Salisbury. Li te rantre nan Avery Hall an 2009 kòm yon manadjè kont anvan yo te monte nan kont egzekitif an 2013. Li te monte nan pozisyon li ye kounye a an 2023. Kòm Vis Prezidan Devlopman Egzekitif New Account, Maureen espesyalize nan travay ak pwopriyetè biznis pou detèmine asirans ki nesesè. pou pwoteje biznis la ak byen li yo. Li travay tou ak nouvo egzekitif kont yo pou anseye yo kijan pou yo sèvi kliyan pi byen lè l sèvi avèk anpil ane eksperyans li. Pwofesyonèl, Maureen te genyen deziyasyon li kòm yon Konseye Akredite nan Asirans (AAI) ak Sètifye Reprezantan Sèvis Asirans (CISR). Li gen plis pase 30 ane eksperyans nan travay nan endistri asirans! Maureen patisipe anpil nan kominote li a. Li sèvi kòm volontè ak plizyè Chanm Komès ak plizyè òganizasyon lokal.

dr. nèg.jpg

Dr Sarah Guy se Fondatè ak Direktè SG Insights, LLC. SG Insights se yon rechèch konplè ak konpayi konsiltasyon, ki bay sèvis pi wo a kliyan piblik, prive ak san bi likratif atravè endistri yo. Sarah gen plis pase 16 ane eksperyans nan rechèch ak konsiltasyon biznis aplike, ekonomik, ak kominotè, ki espesyalize nan analiz done, analiz senaryo, planifikasyon estratejik, ak estimasyon enpak ekonomik. Li te ede plizyè santèn òganizasyon envestige konsèp konplèks, pran desizyon ki pi byen enfòme, epi kominike rezilta pwojè yo bay yon varyete gwoup moun ki gen enterè yo. Li gen yon pasyon pou devlopman lidèchip ak konsèy. Sara gen yon Ph.D. nan Lidèchip Òganizasyon nan University of Maryland Eastern Shore ak yon MBA, yon B.Sc. nan Maketing, ak yon B.Sc. nan Jesyon nan Franklin P. Perdue School of Business nan Salisbury University.

Doktè Sara Guy | SG Insights, LLC | Done Mining ak ALICE

Annette Johnson foto.jpg

Annette Johnson is the Founder of AJLEADS, LLC, a leadership, empowerment, awareness, and development solutions boutique consulting business. She is an accomplished global corporate leader with over 30 years of experience in Human Resources championing leadership development, diversity, equity and inclusion. Annette is a certified Leadership Coach for women and Founder of the "Fly Coach - Guiding Women to Lead and Soar." She is a mentor for Women Unlimited, Inc., - an organization that prepares high potential managers for senior leadership roles. Annette published her first book, Forgive & Love Yourself, in 2014. She also hosts a Podcast, "Living in the Good Space" on You Tube. Currently Annette is Head of the Cultural Programs practice for a software company. She is married, has two daughters, two grand-dogs, and resides in Ocean Pines.

Annette P. Johnson | AJLEADS, LLC | Dirijan Enklizif

Michele Johnson.jpg

Michele te rantre nan Maryland Historical Trust (Depatman Planifikasyon) an avril 2023 kòm Direktè Maryland 250 Commission . Anvan li te sèvi de deseni nan wòl lidèchip wo nan ti òganizasyon san bi likratif - kòm Direktè Egzekitif nan yon pwogram lidèchip kominotè ak Vis Prezidan nan yon founisè bousdetid, kote li te dirije defans pou yon pwojè lwa ki gen siksè nan premye nan nasyon an nan Maryland. Li te fè volontè aktivman – kòm ansyen Prezidan Konsèy Kongrè a Elijah Cummings Youth Program, kòm manm yon Komisyon Konsèy Apèl Zònman, kandida pou biwo politik, ak asosyasyon nasyonal ki konsantre sou abòdab kolèj. Li gradye nan University of Maryland ak University of Virginia, li marye ak de jèn timoun, epi li se yon rezidan Konte Talbot.

Michele W. Johnson| Maryland 250 Komisyon | Speaker Plenyè

Shawna.jpg

Shawna Kearsley se yon pwofesyonèl akonpli ak yon background solid nan travay san bi likratif, volontè, ak sèvis kominotè. Li te resevwa prim prestijye tankou Mary Gladys Award pou Volontè ak Sèvis, Gouvènè Schaffer Volontè pou Ane a nan Somerset County, ak yon sitasyon Gouvènè Hogan pou sèvis li devwe nan inisyativ kominotè. Antanke Direktè Veyikil pou Chanjman Delmarva, Shawna jwe yon wòl enpòtan nan kondwi chanjman pozitif ak amelyore lavi moun ak fanmi yo. Eksperyans vaste li nan òganizasyon san bi likratif ak travay volontè te ekipe li ak yon konpreyansyon pwofon sou bezwen kominote a ak estrateji efikas pou adrese yo. Anplis responsablite li nan Vehicles for Change, Shawna patisipe aktivman nan plizyè konsèy egzekitif, tankou Salisbury Area Chamber of Commerce ak Shore Transit Board.

Shawna Kearsley | Machin pou Chanjman Delmarva| Manm Panel

lili leonard.jfif

Doktè Lili Leonard se yon karyè pwofesyonèl pou ranmase lajan ak plis pase 14 ane eksperyans nan bay chak ane ak nivo mwayen, gwo kado, planifikasyon ak jesyon evènman, ekri sibvansyon, ak planifikasyon estratejik pou ranmase lajan. Li te travay nan edikasyon siperyè, gwo òganizasyon nasyonal san bi likratif, ti ak mwayen òganizasyon san bi likratif lokal yo, ak asosyasyon manm mondyal yo. Angaje nan domèn filantropik, Lili te genyen deziyasyon Egzekitif Sètifye Fund Raising li an 2017. Li se yon Konsiltan ki gen Lisans Estanda pou Ekselans tou. Lili se yon Marylandè pandan tout lavi li, li te fè yon diplòm bakaloreya ak metriz nan Salisbury University ak doktora li nan Frostburg State. Lili se Prezidan Asosyasyon Ansyen Alumni SU, li se manm BOD Asosyasyon Sitwayen Sugarloaf. Li ap viv nan MD ak madanm li, Alexis, epi li se yon volontè fyè nan Great & Small, yon sant ki pa pou pwofi ki terapetik nan Boyds, Maryland.

Dr Lili Leonard | Chen Nwa Filantwopik | Ou pa bezwen pè pou ranmase lajan!

CMetzger headshot (1).jpg

Kretyen Metzger | AbsoluteCare| Panel Moderatè

Christian se yon egzekitif san bi likratif ak konsiltan ki gen plis pase 20 ane eksperyans nan devlopman biznis, devlopman kapasite ak filantropik nan sektè san bi likratif la. Christian te bay yon varyete sèvis, ki gen ladan jenerasyon revni, pwogram jerans, pwojè kanpay kapital, devlopman kapasite, devlopman sibvansyon, bati yon kilti filantropik, detèminan sosyal sante, estrateji enpak sosyal, epi anseye òganizasyon san bi likratif kijan pou itilize analiz swen sante. Li te pase 15 dènye ane yo kòm CEO/Direktè Egzekitif nan twa òganizasyon sèvis imen ki te bay pwogram pou aksè manje, sèvis swen sante, mobilite ekonomik, lojman, legal, devlopman mendèv, bezwen debaz, jesyon swen, sante mantal, sosyalizasyon pou moun ki andikape. , edikasyon granmoun, re-antre ak opere antrepriz sosyal. Christian te fè yon diplòm biznis nan Salisbury University.

amanda p_edited.jpg

Amanda H. Pollack, PE se yon Enjenyè Resous Dlo nan Center for Watershed Protection e li gen 27 ane eksperyans jeni. Sant pou Pwoteksyon Basen vèsan se yon òganizasyon san bi li dedye a rechèch ak edikasyon sou basen vèsan epi li se yon lidè nasyonal nan jesyon dlo lapli ak planifikasyon basen vèsan. Anvan li te rantre nan Sant lan, Amanda te nan konsiltasyon jeni nan George, Miles & Buhr pou 16 ane ak jeni minisipal nan vil Salisbury, Maryland pou 10 ane. Li gen yon diplòm Lisans nan Syans nan Jeni Sivil nan Inivèsite Lehigh epi li se yon enjenyè pwofesyonèl ki gen lisans nan Maryland.

Amanda Pollack | Sant pou pwoteksyon basen vèsan| Manm Panel

Jaime Riley.jfif

Jaime Riley gen anpil ane eksperyans nan sibvansyon. Apre li te fin fè yon Mèt nan Sikoloji, li te vin sipèvizè Ajans Sèvis Debaz pou Depatman Sante Konte Somerset kote li te sipèvize finansman sibvansyon TriCounty CoC yo te bay abri nan zòn yo ak ajans k ap sèvi pou san kay yo. Soti nan la li te vin Direktè Wicomico Partnership for Families & Children ki se 100% sibvansyon finanse konsèy administrasyon lokal pou Wicomico County. Isit la li te kapab quadruple kantite lajan sibvansyon yo te resevwa pou pwogram kominotè yo. Kounye a li se Asistan Direktè Administrasyon Depatman Sèvis Sosyal Konte Wicomico. Jaime prèske fè PhD li nan Sikoloji Devlopman ak yon konsantre ajoute sou Politik Sante Piblik. Li abite nan Salisbury ak 2 adolesan li yo ak chen li!

Jaime Riley | Wicomico County DSS | Jwenn Grant sa a!

Michele S.jpg

Doktè Michele Schlehofer gen yon PhD nan Sikoloji Sosyal Aplike nan Claremont Graduate University. Li se yon Pwofesè nan Sikoloji nan SU e li te fè patenarya ak anpil òganizasyon san bi likratif ak gwoup defans nan rejyon an sou yon varyete pwojè òganizasyon kapasite bilding. Li ko-dirije inisyativ REACH (Re-Envisioning Ethics Access and Community Humanities) ki angaje reprezantan biznis lokal yo, òganizasyon kominotè yo, gwoup defansè yo, ak lòt moun ki gen enterè yo nan diskisyon kontinyèl sou etik kominote a ak pou pran desizyon etik. Li te resevwa anpil rekonpans, tankou yon USM Board of Regents Faculty Award nan Sèvis Piblik, SU Distinguished Faculty Award, ak yon USM Elkins Professorship. Li genyen estati Fellows nan Divizyon 44 APA a, yon deziyasyon manm rezève pou sikològ ki gen travay ki gen enpak nasyonal oswa entènasyonal.

Doktè Michele Schlehofer | Salisbury U. | Responsablite etik pou òganizasyon san bi likratif

Dan Shortridge.jfif

Dan Shortridge se yon konsiltan maketing ak otè ki travay ak òganizasyon san bi likratif kòm direktè kontni ak Hook PR & Maketing. Yon ansyen jounalis, li se otè "DIY Public Relations: Telling Your Story on a Zero-Dollar Budget." Dan te dirije maketing ak relasyon piblik pou depatman agrikilti Delaware, ajans lojman eta a, ak yon distri lekòl pwofesyonèl-teknik. Ekri li sou sijè kominikasyon ak maketing yo parèt nan piblikasyon k ap sèvi direktè kan ete yo, administratè lekòl yo ak pwopriyetè konpayi konstriksyon yo. Li se ko-otè tou plizyè liv ki enterese lokal sou istwa ak vwayaj Delmarva. Nan de dènye ane yo, Dan te prezante sou PR ak sijè maketing pou Konferans Ti Farms UMES, Gwoup Devlopman Greater Lowell (Mass.), Delaware Alliance for Nonprofit Advancement, Preservation Delaware, ak plis ankò.

Dann Shortridge | Hook PR & Maketing | Roadmap Maketing 1 mwa ou

AMy Thompson.jfif

Amy R. Thompson | Chanm OCMD| Jesyon volontè

Aktyèlman Amy Thompson ap sèvi kòm Direktè Egzekitif Greater Ocean City, MD Chanm Komès. Li gen plizyè dizèn ane eksperyans nan tou de mond antrepriz ak mond san bi likratif, jere ekip milti-fonksyonèl pou delivre pwodwi avèk siksè nan mache, jere volontè yo depase objektif pou ranmase lajan, gide kliyan yo maksimize efikasite ak efikasite ak solisyon teknoloji, ak fòmasyon & devlope lidè lavant yo. Li konsantre sou bon jan kalite ekzekisyon atravè divès endistri pandan y ap devlope ekip limenm pou satisfè objektif biznis yo. Amy te pran eksperyans sa yo epi vide yo nan antrenè li, fòmasyon ak pale an piblik sou mantalite, konpetans mou, planifikasyon estratejik, ak objektif. Li delivre konsèp sa yo nan yon fason sa a-se-serye-men-an-n-pa-pran-nou-tèlman seryezman ki fè prezantasyon li yo entèaktif, amizan, ak ki pwovoke reflechi.

Rev Toussaint.jfif

Rev Roosevelt Toussaint se Direktè Egzekitif Sant Devlopman Ayisyen nan Delmarva Inc, (HDCD) ki sitiye nan Salisbury, ak misyon santral la bay Ayisyen k ap viv nan Penensil Delmarva pou yo rive jwenn oto-sifizans. Antanke yon lidè kominotè byen koni, Objektif Rev. Toussaint se pote yon kilti chanjman, amelyorasyon, ak pwogrè nan kominote ayisyen an nan zòn nan. Nan wòl sa a, li devlope epi aplike nouvo sèvis imanitè, sosyal ak edikasyon pou HDCD epi konekte imigran ayisyen yo ak lòt sèvis lokal yo. Anvan li te pran misyon kritik sa a, Rev. Toussaint te fonde ak jere Legliz Sant Pawòl Lavi a nan Salisbury kote li te travay kòm Pastè Senior ak Manadjè pou 28 ane. Legliz WOLC se pi gwo kongregasyon ayisyen ki pa konfesyonèl nan zòn nan ak 700 manm ayisyen li yo, ki ede 7 lòt pastè ak 30 reprezantan ministè.

Rev Roosevelt Toussaint | HDCD | Siksè Echèl: Soti nan vizyon rive nan enpak

Ryan Weaver.jpg

Ryan Weaver se yon Konferansye nan Enstiti pou Zafè Piblik ak Angajman Sivik, Pwogram Prezidansyèl Sitwayen Scholars, Pwogram ShoreCorps, ak Etid Entèdisiplinè nan Salisbury University (Salisbury, MD). Ryan te grandi nan Red River Valley epi li te deplase ak fanmi li nan rejyon Chesapeake Bay kote li te yon lidè san bi likratif ak sitwayen angaje nan kominote li a pou plis pase kenz ane. Ryan gen yon diplòm lidèchip nan University of Oklahoma. Anplis travay ansèyman ak sivik li, Ryan se yon moun ki rakonte istwa, yon antreprenè, ak yon antrenè bezbòl pou jèn. Ryan kwè ke Istwa se chemen ki pi pwisan pou konpreyansyon, motivasyon, ak fè pati nan yon demokrasi.

Ryan Weaver | Inivèsite Salisbury | Manm Panel

Christina Williams 9_2023.jpg

Christina Williams se Direktè Devlopman pou Habita pou Limanite nan Konte Wicomico. Christina te rantre nan HFHWC an 2018 kòm Kowòdonatè Devlopman anvan li te monte nan pozisyon li ye kounye a an 2022. Avèk plis pase 11 ane nan sektè san bi likratif, pasyon Christina se koute donatè yo epi konekte kè yo ak pwogram ki enspire ak eksite yo. An 2022, Christina te genyen Egzekitif Sètifye pou Ranmase Fon atravè CFRE International, sa ki te make angajman li pou ranmase lajan nan yon estanda ekselan nan ekselans ak etik. Christina sèvi kòm volontè ak plizyè òganizasyon, tankou Biwo Ekstansyon University of Maryland kòm yon Master Gardener, Lower Shore Land Trust, epi li se yon manm Komite Konsiltatif Dirabilite Vil Salisbury. Christina ap viv nan Salisbury ak mari l, chat, ak twòp plant.

Christina Williams | Habita pou limanite nan Wicomico | Manm Panel

heather iliff.jpg

Heather Iliff, Prezidan ak Direktè Jeneral Maryland Nonprofits, dirije efò pou amelyore efikasite, etik, ak responsablite sektè san bi likratif la atravè aksyon kolektif ak defans. Anvan li te sèvi kòm Vis Prezidan ak Direktè Maryland Nonprofits Consulting Group, li pote anpil eksperyans nan fasilite, fòmasyon, ak jesyon atravè divès nivo san bi likratif. Fondasyon Heather a gen ladan yon manda 4 ane nan Konsèy Edikasyon Konte Prince George ak wòl nan politik edikasyon ak jesyon san bi likratif, ki gen ladan ak Alliance for Nonprofit Management ak Open Society Institute – Budapest. Yon oratè recherché, li te prezante nan konferans nasyonal sou devlopman òganizasyonèl ak pèfòmans san bi likratif. Heather gen yon diplòm nan syans entènasyonal ak syans politik e li se yon konsiltan ki gen lisans ak Enstiti Standards for Excellence.

Heather Iliff | Maryland Nonprofits | Intersection of Culture & Strategy 

Theresa Young.jpeg

Theresa Young se Direktè Egzekitif Lakwa Wouj Ameriken, Delmarva Chapter e li te resevwa yon Sètifika Merit, pi gwo rekonpans pou yon moun ki sove yon lavi pandan l ap itilize konpetans yo aprann nan Lakwa Wouj. Li te sèvi nan kominote san bi likratif pou plis pase 20 ane ak 7 dènye yo te nan Lakwa Wouj Ameriken. Theresa te yon lidè panse pou kontinwite biznis pandan Pandemi an epi li te deplwaye pou sekou pou katastwòf pou travay avèk ofisyèl eli nou yo epi pou ede Direktè Egzekitif yo nan zòn ki afekte nan tout peyi a. Li te premye bòt sou tè a pou tònad Kentucky yo e li te nan lòd ak kontwòl pou rapatriyasyon Afganistan ak Operasyon Allies Welcome.

Theresa Young | Lakwa Wouj Ameriken | Preparasyon pou Ijans

Hosted By

Customizable UW Localizer Spot - CMYK - Vètikal - De liy_Special Use(20191141452354).p
CFES Logo-SidexSide - Tout Blan.png
PACE_Logo_WHITE.png

Mèsi a patwone nou yo

CareFirst-K+Pwosesis-RGB-11.png
Avery Hall logo.png
bottom of page